Khám kết hôn với người nước ngoài

Câu hỏiDanh mục đơn: KhácKhám kết hôn với người nước ngoài
Hạc Vy hỏi 3 tuần trước

Chào Bác sĩ!
Cho hỏi tôi muốn khám kết hôn với người nước ngoài để lấy giây gửi cho đai sứ quán Paris (tôi không đăng kí kết hôn trong nước) thì khám tại bệnh viện có được không? Và khi đi tôi có cần mang theo giấy tờ gì không? Nếu tôi khám vào ngày thứ 6 thì thứ 7 có thể lấy kết quả không? Trường hợp này tôi có thể khám đặt trước qua điện thoại không?
Xin cảm ơn!