Trang chủ » Chuyên đề tâm thần » Tâm thần phân liệt
Tâm thần phân liệt
 • MỘT VÀI HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ SINH BỆNH HỌC TÂM THẦN PHÂN LIỆT ( TTPL )

  MỘT VÀI HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ SINH BỆNH HỌC TÂM THẦN PHÂN LIỆT ( TTPL )

  - Đầu TK 19 Esquirol coi di truyền như là nguyên nhân của chứng “điên”.
  - Giữa TK 19 Morel đưa ra thuyết di truyền trong “sa sút sớm”.
  - Cuối TK 19 Kraepelin tập hợp các thể lâm sàng và đưa ra mô hình sinh bệnh học di truyền trong TTPL và Loạn Tâm Thần Hưng Trầm Cảm.
  - Ngày nay cũng như các bệnh lý khác , các mô hình nghiên cứu di truyền học được tập trung ở 3 hình thức : NC gia đình và phả hệ, NC các cặp sinh đôi và NC các trường hợp con nuôi.

  Xem chi tiết

 • VÀI GHI NHẬN Y VĂN VỀ NHỮNG KHUYNH HƯỚNG

  VÀI GHI NHẬN Y VĂN VỀ NHỮNG KHUYNH HƯỚNG

  Là một bệnh lý tâm thần mạn tính diễn tiến theo chiều hướng thoái triển các hoạt động nhận thức-cảm xúc và quan hệ XH, ”tàn phế” theo một cách nhìn nào đó hoặc “thiếu sót” theo các nhà chuyên môn. Nhưng dù một góc nhìn nào đi chăng nữa - lạc quan hay thận trọng – thì quan niệm về TTPL vẫn luôn tiến triển, các tài liệu giáo khoa,y văn và các concensus (Hội nghị đồng thuận)  liên tục cung cấp và thúc đẩy các bác sĩ lâm sàng phải luôn điều chỉnh về quan niệm sinh bệnh học và chiến lược tiếp cận bệnh của mình.

  Xem chi tiết