Trang chủ » Chuyên đề tâm thần » Rối loạn nhân cách
Rối loạn nhân cách
 • Rối loạn nhân cách (TT và hết)

  Rối loạn nhân cách (TT và hết)

  Dạng rối loạn nhân cách này tập hợp khá nhiều thể rối loạn nhân cách đã được mô tả trong lịch sử y văn dưới nhiều tên khác nhau: nhân cách suy nhược tâm thần (psychasthénie) của JANET, nhân cách hậu môn (annakastique) của SCHNEIDER, tính cách giai đoạn hậu môn (caractère annal) của FREUD.

  Xem chi tiết

 • Rối loạn nhân cách (TT3)

  Rối loạn nhân cách (TT3)

  Thuật ngữ  “trạng thái ranh giới” (État borderline) có lịch sử khá kinh điển, vào năm 1884 HUGUES đã dùng thuật ngữ này để mô tả tình trạng gần với loạn thần.Nhưng chính xác thì vào 1938 nó mới được đưa vào phân loại bệnh qua sự sắp xếp và mô tả của STERNE và kế đó được đào sâu hơn qua các nghiên cứu của EISENSTEIN.

  Xem chi tiết

 • Rối loạn nhân cách (tt2)

  Rối loạn nhân cách (tt2)

  ESQUIROL đã đầu tiên mô tả loại nhân cách này dưới cái tên là “Khùng thuần túy bản năng” (Monomanie instinctive) hoặc “Xung động”(Impulsive), theo ông tính cách phạm pháp một cách xung động của bệnh nhân là do sự bệnh lý của ham muốn và cảm xúc, trí năng hoàn toàn bình thường.

  Xem chi tiết

 • Rối loạn nhân cách (tt1)

  Rối loạn nhân cách (tt1)

  “Một thời gian dài trước khi bộc lộ ra bệnh và thường từ lúc còn trẻ,họ đã có những hành vi khác thường,một thái độ khép kín,nhút nhát,kỳ lạ,sùng đạo quá mức kèm  với sự bất ổn và dễ khích động ”

  Xem chi tiết

 • Rối loạn nhân cách

  Rối loạn nhân cách

  Các rối loạn nhân cách là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống,cách cư xữ và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với “người thường” nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng.Nói vậy để thấy rằng khái niệm về rối loạn nhân cách (RLNC) là một khái niệm tiến triển và thay đổi theo sự phát triển của ngành tâm thần như sẽ được trình bầy trong phần lịch sử của từng loại nhân cách.

  Xem chi tiết