LỊCH SỬ BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 I/. VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỆNH VIỆN CHỢ QUÁN

Bệnh viện Chợ Quán hình thành từ trạm cứu thương dành cho người Pháp năm 1861 tại làng Chợ Quán. Năm 1862 một số nhà hảo tâm xây dựng thành bệnh viện trên diện tích khoảng 5 ha, đến năm 1865 hiến cho chính quyền đương nhiệm. Đây là nơi điều trị bệnh hoa liễu và giam giữ tù nhân mắc bệnh.

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem chi tiết

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2015
SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    BỆNH VIỆN TÂM THẦN
                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  ______ /KH-BVTT                                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 8 năm 2015
   
                            Kính gửi:       -    Ban Giám đốc Sở Y tế TP.HCM;
                                                    -    Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế TP.HCM.      
            
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2015

Xem chi tiết

NHIỀU NGƯỜI LỚN BỊ TRẦM CẢM KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ
 Kết quả một khảo sát tại Hoa Kỳ trên hơn 46,000 người có 8% bị trầm cảm nhưng chỉ có 1 /3 trong số họ được điều trị.
 
Một số người lớn có triệu chứng trầm cảm không tin rằng đấy là

Xem chi tiết

TÌNH TRẠNG PHÂN BIỆT CƯ XỬ VỚI NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.
 Kết quả một cuộc khảo cứu về luật và chính sách ở 193 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc cho thấy mức độ phân biệt cư xử có vấn đề đối với người bệnh tâm thần trong các lĩnh vực kết hôn

Xem chi tiết

VÙNG NÃO BỘ CÓ THỂ QUẢN LÝ MONG MUỐN VÀ ĐÁP ỨNG THƯỞNG THỨC
 Theo một nghiên cứu mới của Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy  (National Institue on Drug Abuse- NIDA) Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu

Xem chi tiết

THẬN TRỌNG TRONG ĐIỀU TRỊ MẤT NGỦ Ở NGƯỜI GIÀ
 Điều trị mất ngủ ở người già khó hơn ở người tuổi trung niên hay thanh thiếu niên.Người già có nhiều lý do để mất ngủ do thay đổi sinh học mà nguyên nhân rất phức tạp, trong đó có các bệnh lý của hệ thần kinh trung ương, bệnh lý nội khoa khác

Xem chi tiết

Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần

Xem chi tiết

Chuyên đề tâm thần học số 13
Chuyên đề tâm thần học số 13 - 02/2008

Xem chi tiết

  • Hoạt động 6
  • Hoạt động 5
  • Hoạt động 4
  • Hoạt động 3
  • Hoạt động 2
  • hoạt động 1
  • Images 1