THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem chi tiết

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    BỆNH VIỆN TÂM THẦN
                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  ______ /KH-BVTT                                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 8 năm 2015
   
                            Kính gửi:       -    Ban Giám đốc Sở Y tế TP.HCM;
                                                    -    Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế TP.HCM.      
            
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2015

Xem chi tiết

Lịch sử của Trung Tâm Sức Khoẻ Tâm Thần
Bệnh Viện Chợ Quán : Cái tên “Chợ Quán” đã đi vào tiềm thức của mọi người, thậm chí đi vào cả văn học, nghệ thuật, để thay thế cho chữ “Điên” của dân Sài-gòn và các tỉnh Nam bộ.

Xem chi tiết

I/. METHADONE

Methadone là một chất đồng vận opioid tổng hợp có thể phòng ngừa các triệu chứng của cơn cai (xuất hiện khi thiếu ma túy) và giảm thèm sử dụng ma túy ở người nghiện. Nó cũng ngăn chặn hiệu quả của việc dùng ma túy bất hợp pháp. Methadone có lịch sử chỉ định điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (CDTP) ở người lớn bằng đường uống. Điều trị nghiện bằng duy trì uống Methadone (Methadone Maintenance Treatemnt-MMT) hiện được tiến hành ở tất cả các bang của Hoa Kỳ. MMT kết hợp với hành vi trị liệu và đạt nhiều hiệu quả hơn khi kết hợp nhóm hoặc cá nhân người nghiện. Người nghiện cần khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần, cần tư vấn hỗ trợ từ cán bộ tư vấn tâm lý và nhân viên hỗ trợ các dịch vụ xã hội.

Xem chi tiết

Hiện nay số thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp (MTTH) được gia đình đưa đến khám có khuynh hướng ngày càng tăng, đa phần dùng heroin trước sau đó “nghe đồn” MTTH không gây nghiện nên muốn dùng kèm với heroin. Đây thực sự là những hiểu biết chưa đầy đủ về ma túy nói chung cũng như về MTTH nói riêng.


Xem chi tiết

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ ( FDA) vừa chấp thuận lưu hành một loại thuốc chống loạn thần mới dùng trong đều trị bệnh tâm thần phân liệt (TTPL) và rối loạn khí sắc (RLKS).


Xem chi tiết

Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (The US Food and Drug Administration – FDA) đã thông qua cho phép lưu hành một thiết bị kích thích từ xuyên sọ (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) mang tên MagVita TMS từ hệ thiết bị MagVenture trong điều trị trầm cảm nặng kháng thuốc ở người lớn.


Xem chi tiết

Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần

Xem chi tiết

Chuyên đề tâm thần học số 13
Chuyên đề tâm thần học số 13 - 02/2008

Xem chi tiết

  • Hoạt động 6
  • Hoạt động 5
  • Hoạt động 4
  • Hoạt động 3
  • Hoạt động 2
  • hoạt động 1
  • Images 1