I/. VÀI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỆNH VIỆN CHỢ QUÁN

Bệnh viện Chợ Quán hình thành từ trạm cứu thương dành cho người Pháp năm 1861 tại làng Chợ Quán. Năm 1862 một số nhà hảo tâm xây dựng thành bệnh viện trên diện tích khoảng 5 ha, đến năm 1865 hiến cho chính quyền đương nhiệm. Đây là nơi điều trị bệnh hoa liễu và giam giữ tù nhân mắc bệnh.


Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Xem chi tiết

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    BỆNH VIỆN TÂM THẦN
                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  ______ /KH-BVTT                                                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 8 năm 2015
   
                            Kính gửi:       -    Ban Giám đốc Sở Y tế TP.HCM;
                                                    -    Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế TP.HCM.      
            
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2015

Xem chi tiết

Kể từ khi được phát minh một cách tình cờ như là một loại thuốc chống chống động kinh vào 50 năm trước, Valproic Acid nhanh chóng được xem như một loại thuốc chống động kinh phổ rộng đặc biệt hữu hiệu được dùng để kiểm soát động kinh toàn thể hóa mà ít có loại thuốc nào có thể thay thế được.

Xem chi tiết

Bạn có buồn khi không nhớ tên ai đó hoặc quên chỗ để chìa khóa là dấu hiệu sa sút tâm thần là tương lai của mình ?

Xem chi tiết

Những dấu hiệu dự báo sớm của bệnh tâm thần phân liệt (TTPL) ít được biết đến bởi cả bệnh nhân và những người chăm sóc và thường bị bỏ qua, kết quả đưa đến việc chẩn đoán và điều trị chậm trễ, đó là các kết quả của  một cuộc khảo sát mới.


Xem chi tiết

Hàng ngày chúng ta nhận được nhiều thông tin về thanh niên “ngáo đá” với nhiều hành vi bạo lực nguy hiểm tới tính mạng bản thân và người ngoài tới mức mất nhân tính - những hành vi này không thể xảy ra ở người bình thường. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và có chứng cứ giải thích nguyên nhân gây ra sự mất điều chỉnh hành vi do methamphetamine gây ra.


Xem chi tiết

Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần

Xem chi tiết

Chuyên đề tâm thần học số 13
Chuyên đề tâm thần học số 13 - 02/2008

Xem chi tiết

  • Hoạt động 6
  • Hoạt động 5
  • Hoạt động 4
  • Hoạt động 3
  • Hoạt động 2
  • hoạt động 1
  • Images 1