Lịch sử của Trung Tâm Sức Khoẻ Tâm Thần
Bệnh Viện Chợ Quán : Cái tên “Chợ Quán” đã đi vào tiềm thức của mọi người, thậm chí đi vào cả văn học, nghệ thuật, để thay thế cho chữ “Điên” của dân Sài-gòn và các tỉnh Nam bộ.

Xem chi tiết

Tình dục luôn là một đề tài được quan tâm đặc biệt vì nó mang một sứ mạng thiêng liêng là duy trì, phát triển và hoàn thiện giống nòi. Ở xã hội loài người, tình dục còn chứa đựng những khía cạnh xã hội liên quan đến các giá trị đạo đức, văn hóa, pháp luật, hôn nhân gia đình, v.v… Trong tâm thần học, thuyết phân tâm cho rằng nhân cách con người được hình thành có mối liên hệ mật thiết với quá trình phát triển tình dục, đặc tính tình dục ở mỗi giai đoạn của con người cũng khác nhau.


Xem chi tiết

Theo kết quả một nghiên cứu mới đây cho biết mức độ nặng của triệu chứng nền ở bệnh nhân (BN) tâm thần phân liệt (TTPL) có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc chống loạn thần (chống loạn thần).


Xem chi tiết

Theo kết quả một nghiên cứu mới, nhỏ mũi oxytocin 2 lần / ngày trong một tuần an toàn, dung nạp tốt và cho thấy có dấu hiệu cải thiện các triệu chứng thờ ơ vô cảm ở  bệnh nhân (BN) sa sút tâm thần (SSTT) có nguyên nhân từ vùng trán – thái dương.


Xem chi tiết

Kết quả một nghiên cứu ngẫu nhiên mới cho thấy Donepezil ( biệt dược Aricept, hãng dược Eisai) có tác dụng làm chậm quá trình teo vùngh hải mã ở người có dấu hiệu sa sút tâm thần Alzheimer (Alzheimer’s Disease=AD) sớm.


Xem chi tiết

Bảng giá dịch vụ Bệnh viện Tâm thần

Xem chi tiết

Chuyên đề tâm thần học số 13
Chuyên đề tâm thần học số 13 - 02/2008

Xem chi tiết

  • Hoạt động 6
  • Hoạt động 5
  • Hoạt động 4
  • Hoạt động 3
  • Hoạt động 2
  • hoạt động 1
  • Images 1